Ardit Gjebrea tregon pengun më të madh të jetës së tij, e tha në emision me zë të dridhur

by author

Ai është një nga figurat më po pullore dhe të da shura të ekranit shqiptar.

Advertisements

Por në kohën që ishte duke tr ajtuar një hi stori në rubrikën

Advertisements

“Kam një mesazh për ty”, Arditi ka treguar edhe pe ngu n më të madh që ka në je tën e tij.

“E vetmja gjë që kam pishman në j etë është koha që nuk kam kaluar me fëm ijët e mi, pasi kam qenë duke punuar. Më d hemb shpi rti për kohën e hu mb ur me ta, ndo nëse kam qenë duke punuar për ta.

Sepse nuk e dimë sesa do të jemi ende këtu,”-u shpreh moderatori i njohur.

Gjebrea është ba bai i dy fë mijëve të mr ekullueshëm, Jonit dhe Annës së vogël.

TË NGJASHME