“Budall, s’ke tru hiç”, shikoni reagimin e babait shqiptar kur mëson se e dashura e djalit është shtatzënë(Video)

by author

Një djalë i ri shqiptar ka vendosur t’u bëjë një shaka pa kripë familjes së vet, sidomos babait të vet. Djali i quajtur Dorian Hysaj e ka shpë rn darë videon në YouTube ku ka marrë mijëra shikime dhe komente.
Doriani është vetëm 20 vjeç dhe ka dashur të pro vok ojë babain duke i thënë se e dashura e tij ka ngel ur shtat zënë me të.

Advertisements

Në fillim djali ka kë rkuar që t’i ulin zërin televizorit, pasi e gjithë familja ka qenë duke parë si zakonisht televizor. Pasi kanë ulur zërin e televizorit djali ka thënë se dëshiron që t’u thotë diçka ndaj u duhet vëmendja e tyre.

Advertisements

Babai shqiptar ka nisur të acar o het me djalin, duke mos e ditur që kjo është një shaka nga ana e tij dhe se motrat e vëllezërit e kanë ndihmuar të realizojë kamerën e fshehtë. I ati ka ng ritur edhe zërin ku i ka thënë se është një budall që nuk ka m arrë masa mb rojtëse.

I thotë të ma rrë telefonin e të telefonojë vajzën, për t’i kë rkuar edhe dorën në shtëpinë e prindërve të saj. Më pas babai e pyet djalin e tij sesa kohë ka që kry ejnë ma rrëdh ënie me të dashurën. Djali i thotë se kanë vetëm tre javë bashkë. I ac aru ar babai i shqiptar i thotë që të mos dalë më me atë vajzë.

Fjalët e babait:

Ky është budall. E kam ditur që do ndo dhte diçka e tillë. Thuaji “fu .c.k o ff, nuk jam unë! What the f.u..c k, bjerma mua telefonin. Se ske tru hiç, bud all, mos u merr me të mo. O f,u ,c,k you thoji, i don’t ca re. Kur ke kr yer me të?
Tash tre javë? E të doli shta tzanë tani? Shko mat herfu ck er thoji, do dy tri muaj të nge lesh sht atzënë. Kjo nuk është për të qeshur, është injo ranca jote që ke bërë.”

Por në fund të videos, djali i thotë babait se e gjithë kjo ishte një shaka dhe se e ka regjistruar në video.
Babai aty është çliruar nga e gjithë ngja rja dhe ka kapur kokën me duar. Djali e ka pu thur babain e vet, duke i insistuar se kjo ishte thjesht një shaka për të parë re agimin e tij.

TË NGJASHME