E pa në Bllok me një tjetër dhe kuptoi se e kishte gënjyer, djali i bën të dashurës atë që se priste kurrë

by author

Duket se ditët e sotme është mjaft e vë shtirë që të gjesh dikë besnik, ose dikë që mund t’i besosh plotësisht. Dhe këtë në fakt e tregojnë edhe rastet e shumta të sk e nave të xh.e lo zizë që çojnë në z.ënka nga më të nd.ryshme dhe më keq akoma, deri në tr a.dhti.Rasti i mb.ërritur ditën e sotme në reda.ksinë e meganews.al është një rast tra dhtie i kohëve të sotme, ku gë njeshtra mbiz.otëron mbi bazën e sinqeritetit.

Advertisements

Rastin e mëposhtëm ne nuk mund ta gjy.kojmë vetëm në atë se çfarë protag.onisti na ka shkruar, një i ri nga Tirana, por his.toria që ai tregon dhe bise.dat e dërg.uara thonë fiks se kemi të bëjmë me një rast tra d.htie. Dj.ali tregon se si rastësisht mbrëmjen e sotme, teksa po pinte kafe në Bll.ok, sheh duke dalë nga makina e dashura e tij së bashku me një vajzë dhe dy djem.

Advertisements

I sh.ta ngur dhe në pamundësi për të mos re.a.uar në moment, kur e sheh të përqafuar të dashurën me dikë tjetër, ai vendos që t’i bëjë “lojën e fundit”. Pasi e telefonon dhjetëra herë dhe ajo nuk i përgjigjet, djali vendos që t’i shkruajë. Në atë moment, vajza reagon duke i kër.kuar ndjesë dhe duke i thënë se ishte në dush.Duke e ditur të vërtetën dhe i th.y..er për f.aktin se ajo e gë nje.u djali i thotë se ka ardhur në sht.ëpinë e saj, shkruan meganews.al.

Menjëherë vajza sajon gënje.shtrën e radhës duke i thënë se i kanë ardhur prindërit.Në momentin që ai i thotë se ar.riti te shtëpia dhe po ng.jitet lart, vajza vendos që të fikë cel.ularin.Është pi.kërisht momenti kur i riu ka vendosur që të shkojë t’ia pl.a.së të vërtetën në sy… dhe si ka r.eaguar vajza?

Ju ftojmë të lexoni atë që ai shkruan:

“Përshëndetje meganews.al, meqe.nëse keni tra.jtuar disa hi.stori të tilla bisedash, po ju tregoj se çfarë më ndodhi pak më parë, por ju lutem dua që ta publ.ikoni an.onim, pasi dua të di nëse kam vepruar mirë.

Unë isha rastësisht në Bll.ok për kafe dhe shoh të da.shurën time që del duke u përq.afuar me një dj.alë teksa del nga makina ku ajo ishte me shoqen e saj dhe një tjetër.

Nuk munda t’u besoja sy.ve, u sht a.nga në moment. Nuk rea.gova sepse nuk isha vetëm dhe e telefonova direkt. I r.ashë mbi 10 herë dhe nuk e h.api. I shkruajta mesazhe dhe vetëm pas disa momentesh më thotë se ishte duke bërë dush.

Më iku tr.uri ndaj i thash se kam va.jtur te shtëpia e saj. Fiks aty i thashë që po ng.jitem tek shtëpia dhe më nx.orri gënjsh.trën tjetër. Nuk munda të rrija dot kur f.iku celularin dhe u det.yrova të bëj një sk a.ndal në kafe, shkova dhe ia pl.a.sa në sy t.ra dh.tinë, por h.o.dha poshtë atë që m.ezi kisha ndë.rtuar prej tre vitesh.

U dety.rova të përdor një fj.alor që s’e kisha menduar kurrë që do ia thoja ato fjalë. Ato çunat u ngr.i.tën dhe ajo ng.eli me shoqen e saj dhe filloi të më mas.htr.onte sërish duke thënë se ishte ku.shëriri.

Dola as nuk fola, nuk e di çfarë të bëj, por nuk dua as t’ia shoh su.rratin se jam i aftë dhe ta m.bys, deri ku ka arr.itur pafy.tyrësia e saj.

Ju lutem kam ne.vojë për k.ëshilla, po ju nis dhe bisedën nëse nuk më besoni. Fale.minderit nëse e po.stoni.

TË NGJASHME