Erdogan habit gjithë botën!! Shikoni si na quan neve shqiptarëve

by author

Erdogan presidenti turk kishte dekla ruar para nje kohe respektin që ai ka per popullin shqiptar. Presidenti i Turqisë madje i quan shqiptarët vellezer.

Advertisements

Në lagjen ku unë jetoja si femije kishim shumë fq injë vëllezër shqiptarë, me ata lua nim dhe me ta jemi rritur.

Advertisements

Në lagje e kishim një hallë shqip.tare dhe mund te them qe ne duart e saj jam rri tur.

Deri tani në shtetin tim asnje te keqe nuk kam dë.gjuar nga vëlle zërit shqiptarë, dhe shpre.sojmë kjo miqësi

do të vazhdoj gjith.mone.Erdogan presi dnenti turk kishte dekla.ruar para një kohë respektin që ai ka për popu llin shqiptar.

Presidenti i Turqise madje i quan shqiptarët vëllezër.

TË NGJASHME