Gruaja nga Greqia 50-vjeçe bie në dashuri me 21 vjeçarin shqiptar, ai i bën të paimagjinueshmen

by author

Ajo është 50 vje çe por pasionin e jetës kishte ma rrëd hën ien me një dja lë të ri.

Advertisements

Ndaj i vuri q ëllim vetes ta kthejë ëndrrën në realitet kur njohu një djalosh të ri në moshë.
Gruaja greke vendosi ta jetojë pjesën e mbetur të jetës me një djalë shqiptar që i kishte marrë mendjen.

Advertisements

E pa në një dyqan ku ai punonte dhe aty filloi gjithçka. Mori dhe motrën me vete dhe i tregoi se atë natë e donte në dhomën e saj dj aloshin që i kishte m arrë mendtë.
Djali, vetëm 21 v jeç, nuk ngur roi t’i shkojë nga pas dhe të dy u përfs hinë në zj ar rin e një das hurie që sa vinte e bëhej më i f or të.

Aq i fo r të sa gruaja që je ton në qytetin e Selanikut, vendosi të martohet me djalin 29 vjet më të vogël se vetja.

E kur martohesh ke dhe ca de ty rime të tjera. Nd an ca gjëra kështu që për 50-vje çaren ishte mëse normale të der dhej në lumin e besimit ndaj bukuroshit shqiptar. Ata tashmë kishin gjithçka bashkë, përf shirë numrin e llogarisë bankare.

Çdo gjë mirë kur bef as dj alit na i teket të lërë gjithçka dhe të ikë në Shqipëri. I riu i tha gr uas se nuk mund të rrinte më. Duhet të i kte në vendlindje sepse do të hapte atje një biznes të vetin.

E shoqja u më rzit shumë për da shu rinë që po i shk ëp utej nga krahët.
E nuk mjaftoi kjo, por ditë më vonë, mësoi dhe diçka tjetër: Ai i kishte përl arë të gjitha paratë që kishin në bankë, plot 40 mijë euro.

Gru aja u tm er rua dhe shkoi në P oli cinë e Selanikut dhe d en onc oi të riun. Nuk është e q artë se çfarë do të bëjë po licia, por li gjërisht dj ali nuk ka asnjë p ro blem pasi paratë i kishin në llog ari të pë rbashkët.

TË NGJASHME