Historia e dhimbshme e burrit shqiptar: U ktheva papritur, dritat ishin fikur, gjunjët mu prenë kur pash gruan me

by author

Një burrë ka zgjedhur të nda.jë hi.storinë e tij me lexuesit e faqes tonë. Ai tregon se bën dy punë që bash.këshortes së tij të mos i mu. ngo.jë asgjë në emig.racion, ama përk.ushtim ajo ia ka kthyer me tr. adh ëti. Lexoni hist.orinë sho. k. u. e se të rrë.fyer për “ShkodraNews”.

Advertisements

“Unë bëj dy punë që gr.uas time këtu në em. igri. m të mos i mungonte asgjë. Ajo nuk di gjuhën dhe nuk është fu.tur ende në punë. Nuk kemi fë.mijë dhe tani edhe po .nd .a. hemi. Ta nis nga fillimi. Unë jam një 35-vj.eçar nga Puka dhe prej një je.te je.toj në Itali. Këtu mora dhe nusen dhe ajo po in .teg .rohej pak nga pak. Por më bëri ha .t .anë. Më tr. adh. ëton me një shqiptar, që e ka njohur sapo ka ardhur këtu. Ai tipi shet rrugëve, e kjo aty e ka njohur duke blerë nga ato bizhuteritë id.iote të këtyre këtu.

Advertisements

Pak rë.ndësi ka kjo.

Rën.ësi ka që i ka.p.a të dy në shtëpinë time. Që e mbaja me dje. rsën e ballit. Nusja më dinte turni i tretë. Por unë atë natë dola nga puna sepse një koleg më kishte bo .rxh disa orë zëvendësimi dhe thashë po i bëj surprizë kësaj.

Kur po ngj.isja shkallët e pa.llatit mu pr.enë gjunjët sinqerisht. Kisha para.ndjenjë. I bie derës, h.iq. E hap me çelës, qetësi e madhe.

Kur fu.tem në kuzhinë i gjej të dy ulur në d.ivan në err. ësirë.

Nuk po bënin gjë. Por po rrinin në err.ësirë të sh.ta .ngur. Normal më kanë ndj.erë mua, e s’ka pasur tipi si të hi .dhej nga kati 4. Më thanë që janë miq që në Shqipëri. Më gë.njyen, e sipas gru.as ai kishte ardhur t’i qa.nte hallin se ishte nd. arë nga e fejuara. Po silleshin si të huaj. Donin edhe të më bënin për bu d.alla.

I nxo.rra të dy jashtë e tani po d ivo.rco.hem. E kam shumë shumë të vë.shtirë, por kës.htu paska qenë kjo je.të. Ndaj ku.jdes kur jepni gjithçka për d.ikë, sepse ai person duhet ta me .itojë njëherë. Faleminderit”, shkruan ai.

TË NGJASHME