‘Njerëzit mund të mos e besojnë’, ish kryetari i hetuesisë tregon veprimin që bënte Enver Hoxha

by author

Kryetari i Hetuesisë së Përgjithshme të Shqipërisë, Qemal Lame ka folur për Enver Hoxhën duke treguar se çfarë bë nte në mb edhje.

Advertisements

Në emisionin “Opinion”, Lame u shpreh se fjalimet e diktatorit përgatiteshin nga shkr imtarë të shquar shqiptarë.

Advertisements

“Në mbledhjen e byrosë politike për she mbull ai gjithë kohës ai krihte flokët me krehër. Njer ëzit ndo hta nuk e besojnë, po ky ishte re aliteti.

Kur e dëgjon udhë heqësin e dashur që fl iste me fjalimet e pë rgatitura nga njerëzit më të mirë që kishim nga shkrimtarët e talentuar se vet nuk besoj se i ka bërë, e kupton ndr yshimin si flet.

Shkrimtarë tanë të dëgjuar kanë kontribuar për veprat e tij, janë shkruar 100 vepra por besoj se janë produkt i elitës së asaj kohe”,-tha Lame në “O pinion”.

TË NGJASHME