Si u çmendën 20 rojet të varri i Enver Hoxhës! ‘Dëgjonim britma kur papritur…

by author

Ditën e shenjtërimit të Nënë Terezës, disa media angleze rikthyen në vëmendje kr itikat që i bëheshin asaj, sidomos nga britaniku Christopher Hitchens.

Advertisements

Mes këtyre kri tikave është se ajo ka mbështetur re gjime tot alitare, duke theksuar vizitën tek v a.rri i Enver Hoxhës. Por si është e vërteta e kësaj vi zite?Prifti që ka përgatitur rastin e shenjtërimit të Nënë Terezës thotë se ajo është dërguar tek va.r ri pa e ditur, pasi kështu ishte protokolli i asaj kohe. Por, një faqe e lajmeve katolike në internet ka një tjetër teori.

Advertisements

Alessandra Nucci nga “Catholic World Report” shkruan se shkrimtari shqiptar Marcel Hila ka rrëfyer historinë e patreguar më parë të vizitës së Nënë Terezës.Gjithçka nis në shtator të vitit 1985, kur Hila ishte ushtar i paar.matosur në regjimin komunist – grada më e fundit në ushtrinë shqiptare, aty ku vendoseshin ata që kon sideroheshin të rr.ezl kshëm për regji min komunist.

Enver Hoxha kishte vd.ekur dhe një ditë në repartin e tyre mbërrin një ushtar i ri, i ulur në pozitë. Ai kishte shërbyer më parë në Gardën e Republikës.“Ne kishim frikë se ai ishte sp iun”, thotë Hila.Megjithatë, një ditë ushtari i ard hur nga Garda e Republikës i rrëfeu arsyen e vërtetë përse e kishin ulur në gradë.“Ne ruanim v.a.r rin e Enverit. Nuk ia ke idenë se si është aty natën. Dëgjon zhu.r ma, uI ër.ima, br.it ma, toka dri.dhet poshtë këmbëve të tua, duket sikur rënkimet vijnë nga humnera. Është një tor.turë. Mbi 20 njerëz nga njësia jonë kanë përfunduar në psikiatri. Duke ardhur këtu, unë shpëtova nga e gjitha kjo. Sigurisht punoj më shumë, por të paktën nuk e dëgjoj atë f.err”, ka thënë ai.

Katër vite më vonë, në gusht të vitit 1989, Nënë Tereza, e shoqëruar nga vejusha e diktatorit, mbërriti tek va.rri i Enverit. Katër vite më vonë, në vitin 1993, Hila thotë se ka dëgjuar më shumë për këtë h istori nga Dom Lush Gjergji, një prift nga Kosova që shoqëroi Nënë Terezën gjatë udhëtimit në Shqipëri.Ai thotë se Nënë Tereza ishte ftuar nga Nexhmije e cila shpresonte se ndërmjetësimi i saj mund të zh.dukte dukuritë e mbina.tyrshme që kishin pll.a kosur v a.rr in e të shoqit.

Pasi mbërriti tek va.rri i Hoxhës, Nënë Tereza u lut për ca kohë. Më pas ajo u lejua të vizitonte va.rrin e nënës dhe motrës që saj, që kishin vd.ekur në vitin 1971, por ajo nuk ishte lejuar t’i shikonte.A morën përgjigje lutjet e Nënë Terezës? A u zh.duk fenomeni i tme.r.rshëm në va.r.rin e diktatorit?Duket se po. Hila thotë se prej asaj kohe gjithçka ka qenë e qetë aty!

TË NGJASHME