Ata dashuroheshin, por babai i saj nuk ja jepte për grua edhe pse ajo mbeti shtatëzanë. Ajo që ndodhi 56 vite më vonë do t’ju përlotë

by author

Dennis dhe Karen në vitin 1959 ishin të lid hur dhe gjithashtu ishin shumë të das huruar. Ajo ishte pesë mbëdhjetë vjeçe dhe ai ishte shtat ëmbëdhjetë vjeç. Ata kalonin të gjithë ditët duke ecur së bashku, por në ato ditë nuk ishte shumë e lehtë për të jetuar një mar rëd hën ie shumë të lirë, sepse gjithmonë kishte nevojë për mir atimin e prindërve.

Advertisements

Në fa kt në atë kohë, Karen mbeti shta tzënë dhe të dy, ajo dhe i dashuri i saj donin ta mbanin foshnjën. Megjithatë, prindërit e vajzës besonin se nuk ishte gjëja e duhur për të bërë dhe nuk donin që vajza e tyre të martohej me Dennis-in. Për këtë arsye, në fund, Karen u dërgua në një shtëpi për “nënat e pamartuara” dhe atje, lindi vajzën e saj, të cilën inf ermieret ia morën menjëherë.

Advertisements

Dennis, i cili kishte mbe tur në shtëpi, shkonte çdo ditë në shtëpinë e prindërve të të dashurës së tij për të kër kuar dorën e saj, por çdo herë babai i vajzës u pla ste derën në fyt yrë.Pas gjithë kësaj, vajza shkoi në universitet dhe djali u bashkua me u shtrinë, por për kundër di stancës, ata vazhduan të flisnin dhe të ishin të dashuruar me njëri-tjetrin.

Kur Dennis u lirua, disa vjet më vonë, ai u kthye në shtëpi dhe u përpoq përsëri të pyeste babanë e vajzës, nëse ai mund t’i jepte dorën e vajzës së tij. Babai pad yshim nuk pranoi dhe madje k ër cën oi se nuk do të paguante pa gesat e kolegjit të vajzës nëse vazhdonte të dëgjonte më për Dennis-in. Pra, në fund, ata të dy vendosën të largoheshin dhe të merrnin shti gje të tjera. Në fa kt, ata u martuan me njerëz të tjerë.

Por de kada më vonë, erdhi dita kur Dennis u divorcua dhe Karen ishte e ve. Një mbrëmje, ai ishte duke luajtur me shokët dhe i bënë atë pyetjen: “Nëse do të mund të kaloje një orë me këdo në botë, cila do të ishte zgjedhja jote?”. Nga të gjithë njerëzit,

Dennis-i tha emrin Karen dhe këtë here e mori atë si një sh enjë.Ditën tjetër, ai gje ti të gjitha in formacionet rreth gruas dhe nisi ta kër konte.Pastaj, kur panë njëri-tjetrin përsëri, ata të dy e kuptuan se shkëndija kurrë nuk ishte shu ar. Në fakt, pas pesëdhjetë e gjashtë vjet ësh, Karen dhe Dennis u martuan në janar 2015 dhe madje filluan të kër konin vajzën e tyre.

E gjithë familja është bashkua dhe sot janë shumë të lumtur!

TË NGJASHME