Braktisi fëmijët dhe shkoi në dasëm me dashnorin/ Vjehrra tregon historinë si në filma me nusen…

by author

Në studion e emisionit me “Ze mër të Hapur” në News 24 u trajtua hist oria e br aktisjes së dy fë mijëve të mi tur 5 dhe 4 vjeç nga në na e tyre. His toria u rrëf ye nga gjyshja e cila kë rkon nd ihmë për të rri tur mbesat.

Advertisements

Evis Ahmeti: Si u njoh djali juaj me bashkëshorten?

Advertisements

Vera: Të them të drejtën kur djali u martua me këtë femër nuk e kam pranuar dhe ai u largua me qera. Nuk e pranova sepse ajo kishte qenë e martuar dhe kishte dy fëmijë të tjerë të cilët i kishte br aktisur.

Evis Ahmeti: Kishin kon flikte mes tyre pas martesës?
Vera: Jo nuk kishin, por pasi erdhi në jetë vajza e madhe unë i kërk ova djalit të vinin të jet onim bashkë të gjithë.

Evis Ahmeti: Po si lindën probl ematikat?
Vera: Nëna e Blerinës nuk e donte djalin tim fare, e sha nin dhe e ofen donin pafund. Nga ajo krushqi nuk kam pirë një kafe.

Evis Ahmeti: Paska qenë një martesë dhe krushqi prob lematike?
Vera: Po sepse as ata nuk na donin as ne nuk i do nim, dolën fjalët e vjehrrës së djalit pasi ajo thoshte që do të shk atërroj deri në fund.

Evis Ahmeti: Si ishte marrë dhënia jote me nusen?
Vera: Kisha një mar rëdhënie shumë të mirë, flisnim me njëra-tjetrën shumë, djali ishte gjithë kohën në punë dhe unë mundohesha që ta respektoja.

Evis Ahmeti: Si iku?
Vera: Gjithë kon flikti nisi nga martesa e motrës së Blerinës, e cila kishte ceremoninë e martesës dhe djali im i tha se nuk do shkosh se ata nuk e donin djalin tim dhe ky i tha që pa mua pse do shkosh.

Evis Ahmeti: Çfarë bëri Blerina a shkoi?
Vera: Ajo i la në gjumë dhe u largua pa fë mijët.

Evis Ahmeti: E mban mend momentin kur ka ikur Blerina?

Vera: Po ishte mbasdite unë po kthehesha nga puna, fëmijët po i lante goca ime në tual et, ajo ishte larg uar pa thënë. Djali ishte në gjumë dhe kur u çua u sh okua.

Evis Ahmeti: Cfarë bëtë ku e kë rkuat?
Vera: Po shkuam te familja e Blerinës, por ajo nuk ishte aty, ishte te gjyshja e saj dhe në dasmën e motrës ajo shkoi me të dashurin në dasmë. Si ka mundësi që fam ilja e babait e pranoi Blerinën me të dashurin?

Evis Ahmeti: Po fëm ijët kush i mori?
Vera: Ajo fë mijët i h odhi te shk allët dhe vajza e vogël u dë mtua dhe ata si fa milje na u tur rën për të na rr ahur.

Evis Ahmeti: Keni zbu luar veprime të t urpshme nga Blerina në syrin e fë mijëve?
Vera: Po është e vërtetë, ajo dilte në ballkon dhe përb allë fëm ijëve dhe bënte veprime të t urpshme në syrin e tyre.

Vera: Djali kishte dalë në foto me gocën e xhajes, edhe ai i dashuri Blerinës që llimisht ng acmoi gocën e xhajes, djali të nesërmen e g juajti me gr ushta sepse nuk mundi dot ta duronte of endimin që i bëri ai.

Evis Ahmeti: Çfarë bëtë ju pasi u largua Blerina?
Vera: Ne njoftuam pol icinë, sepse në shtëpinë tonë lindën deb ate pas ik jes së saj. Ne njoftuam poli cinë, por de batet mes këtyre të dyve kanë qenë edhe për tr adhëti.

Evis Ahmeti: Ka pasur ndonjëherë Blerina urdhër mbr ojtje?
Vera: Po sepse ngaqë një herë hu mbi vajza e vogël dhe ne po e k?rk onim, vajza ishte me Blerinën dhe djali e go diti me një shp ullë, për këtë shp ullë ajo mori urdhër mbro jtje.

Vera: Blerina bënte veprime të t urpshme dhe vajzat më tregonin dhe shpreheshin që Blerina bënë gjëra të tilla, por unë nuk ja vura ku rrë në vesh djalit tim.
Evis Ahmeti: Cilat ishin fjalët e mbesës që ti tha pas asaj që pa nga nëna e saj?

Vera: Mbesa më tha që nëna unë do hi dhem nga ball koni sepse mami im bënë vep rime të tu rpshme.
Vera: Jam shumë e l ënduar, sepse ata fëmijë mezi i rris dhe ata fle në në tokë pa ngrë në, pa rroba,p a asgjë!

Evis Ahmeti: Çfarë keni de noncua u për Blerinën?
Vera: Deno ncuam b raktisjen e fëm ijëve nga ana e asaj. Prokuroria e thi rri Blerinën por asgjë deri më sot

TË NGJASHME