Historia e pazakontë e djalit që detyroi të dashurën të firmosë një kontratë “dobësimi”, po ju do e pranonit?

by author

Duket pak posh tëruese por kjo është his toria e vërtetë e një djali që kishte një lidhje 6 mujore me një grua dhe i ka dërguar një kontratë “do bësimi” që duhej firmosur përpara se ti prop ozonte asaj për fejesë.

Advertisements

Ai i kërkontë një rë nie pe she reth 45 kg në mënyrë të tillë që ai ti blinte një unazë fejese.

Advertisements

Në një pjesë te kontratës shkruhej:

“Qëllimi i kësaj nuk është që e da shura ime të ndihet k eq por një mënyrë që ajo të reagoj.

Da shuria ime për të nuk vihet në dy shim por duhet me patjetër të respektohet kjo kontratë që unë ti pro pozoj për martesë.”

Një koleg i punës së gruas e ka sh përn darë këtë foto grafi të kontratës në shumë grupe në facebook duke sqaruar që kjo ishte kundra dë shirës së saj.

Ndërsa ko mentet të ndryshme në zyrë ishin:

” Une do ta haja kontratën në syrin e tij”, ”Une do te h umbisja dyfshin e pe shës vetëm për inat ndaj tij”

TË NGJASHME