Nuk pranoi të ishte dashnorja e Enver Hoxhës, si u varros e gjallë gruaja

by author

Shkrimtari rrëfen në libër se 22 burrat nuk ndenjën në rresht për një përballë, siç e kërkonte rregullorja, por u bënë rreth, duke e mbrojtur me tr upat e tyre atë grua, i vetmi faj i të cilës kishte qenë refuzimi i dash u risë së diktatorit Hoxha.

Advertisements

“Si në çdo fushë të jetës, edhe në atë të m.arrjes së j.etës së ar.m.iqve ndodhnin parregullsi, kur rregulli nuk resp ektohej korrektësisht, siç ishte rasti i një ish-shefi të shtabit të usht risë i cili, pasi u shpall ar.m ik

Advertisements

dha shpirt me mjaft vështirësi nga rr.a..h ja me purteka të trasha druri në karrocerinë e një kamioni ushtarak. Pra në mospërputhje të plotë me rregullat elementare të ek.zek.uti.mit.

Po si pasojë e shkeljes së rregullores, ndodhi që në një pu.shk.atim pa gjyq që iu bë 23 intelektualëve të shquar të kohës, 22 burra dhe një grua, pikërisht gjatë çastit k.ulmor të krejt procesit, atij të ek.z.e.k.uti mit, në respekt të të vetmes grua, të 22 burrat nuk ndenjën në rresht për një përballë, siç e kërkonte rregullorja, por u bënë rreth, duke e mbr.ojtur me trupat e tyre atë grua, i vetmi faj i të cilës kishte qenë refu zimi i das hurisë së Udhëheqësit në të ritë e saj dhe ca më pas, mospërqafimi i idealit të vetë Udhëheqësit.

Ndonëse e shpëtuan nga bre.shëria e p.l.um.bave, qëlloi që ashtu të lidhur me një tel të përbashkët me të gjithë të .pu.sh.ka.tuarit, këta e tëhoqën pas vetes, për së gj.alli, në gropën e përbashkët, hapur paraprakisht nga ata vetë.

TË NGJASHME