Sazani Guri bën deklaraten befasuese: Gratë shqiptare 45-50 vjeç nuk e bëjnë me burrat, kjo eshte arsyeja që ata i tradhtojnë

by author

Ambientalisti Sazan Guri ka ha bi tur ditën e sotme gjatë një bisede si i ftuar në një studio, teksa shprehet se burrat detyrohen të tra dh ë to jnë gratë kur ato mbushin 45-50 vjeç, duke qenë se i bien ho r m o net, sipas tij.

Advertisements

Ndër të tjera, Guri ka dhe një këshillë për gratë. Ai i thotë atyre që të shtiren gjatë marrëdh ënieve s*k s u al e “45-50m bëj sikur o vëlla sepse ligji i fizikës nëse nuk plotësohet në shtëpi, do plotësohet jashtë. Prandaj ligji i fizikës nuk njeh b oshllëk, prandaj gruaja 45-50-55 vjeç jo të jetë vetëm amv isë”.

Advertisements

Pjesë nga biseda:

Sazan Guri shprehet se merita e vetme që kanë burrat është se jeta e tyre s*k s u a l e nuk përfundon kurrë, ndërsa tek gratë rreth moshës 45-50 vjeç i bien ho rm onet dhe burrat det y rohen të tra dh tojnë.

Sazan Guri: Një me ritë e burrave është tek jetëgjatësia e s*k s u a l i t e tit, ndërsa tek gratë fatk eqësisht bie pas moshës 45-50 vjeç. Në fakt ajo stimulohet me mendje.

Zhaklina Lekatari: Por bie dhe niveli i hor m one ve.

Sazan Guri: Bëje, ca ke ti bëje, sh tiru, 45-50m bëj sikur o vëlla sepse ligji i fizikës nëse nuk plotësohet në shtëpi, do plotësohet jashtë. Prandaj ligji i fizikës nuk njeh boshllëk, prandaj gruaja 45-50-55 vjeç jo të jetë vetëm am v isë, por të jetë edhe am visë e kësaj qeverisje.

Rudina Magjistari: Dhe çfarë bën burri në këtë rast?

Sazan Guri: E kupton vetë se çfarë bën një burrë, nuk ka f aj. Punon me një sekretare atje që ndan ndonjë h all, shqetësim.

Rudina Magjistari: Pra do të thuash që ç ifti janë moshatarë dhe kalojnë të ’50-at, burri ka patjetër, një raport apo histori tjetër?

Sazan Guri: Po, pra se ta tha se zonja Zhaklinë.

Zhaklina Lekatari: Bie lib ido. Jo çdo burrë tr adhton, por nga ana biologjike bie sistemi i hor moneve.

TË NGJASHME