Shpikje e pabesueshme shqiptare, të rinjte zbulojnë mënyrën perfekte për t’i shpëtoni radarit te policise(Foto)

by author

“Merr fund” pro blemi i radarëve të po.li.cisë.

Advertisements

Disa të rinj shqiptarë kanë krijuar një grup në Viber me mbi 5000 anëtarë, ku përdorin k.ode të veçanta për ti shp.ë.tuar ra.da.rit të po.lic.isë.

Advertisements

Pikërisht një grup në viber që quhet “Ra.dari” është formuar në Kosovë. Përmes këtij grupi ata njoftojnë për vendet në të cilat ka ra.d.arë duke iu mun.dësuar të tjerëve t’i shp.ëtojnë këtij “Big brother”.

Grupi në të cilin ata tregojnë se ku ka ra.darë në çdo orë të ditës numëron mbi 5 mijë anëtarë nga e gjithë Kosova. Por, gjithë anëtarët e këtij grupi duhet të zbatojnë një rregull strikt, që të mund të vazhdojnë të jenë pjesë e “Radarit”.

Atyre u nda.l.ohet që të bëjnë foto dhe biseda ja.shtë radarit.

TË NGJASHME