U shpall i pafajshëm pas 25 vitesh burg, shikoni reagimin rrëqethës të të dënuarit(Video)

by author

Daniel Villegas u sh pall i pafa.jshëm më 6 tetor të këtij viti dhe në videot e publikuara në internet, mund të shihet sesi ai nuk i mbante dot lo.tët ndërsa pr iste verdi ktin. Juria që përbëhej nga shtatë gra dhe pesë burra e shqyrtoi rastin rreth nëntë orë para se të merrnin vendimin e tyre. Vendimi përfundoi një sagë 25-vjeçare që përfshinte tri gjy kime dhe shumë apele.

Advertisements

Avokati i tij, Joe Spencer u shpreh:

Advertisements

Unë jam mirënjohës për Danielin dhe familjen e tij. Unë nuk mund as ta imagjinoj se çfarë kanë he qur ai dhe familja e tij gjatë gjithë këtyre viteve.” Villegas q au ndërkohë që p riste njoftimin dhe më pas u rrë zu a në gjunjë kur më në fund u shpall i paf aj shëm. Familja dhe mbështetësit e tij, të cilët mbushën sallën e gj yqit, shpë rth.yen në duartrokitje.

Villegas, akuz o hej për një vr.as.je të dyf ishtë.

TË NGJASHME