88-vjeçari kapet me 191 km/h në autostradë, arsyeja që dha do iu habisë

by author

Një 88-vje.çar në Francë është k.apur nga po.li.cia

Advertisements

duke ecur në rrugë me mjetin e tij me shpej.tësi prej 191 km / orë.

Advertisements

Kur u pyet nga po.l.cia se pse po ecte me shp.ejtësi ma.rra.mendëse,

i moshuari tha se ishte v.onë pasi do shkonte të m.errte va.ks.inën.

Zyr.tarët i kon.fis.kuan le.jen e drejtimit dhe mjetin në të cilin po lëvizte,

shkruajnë mediat e huaja.

“Për si.gur.inë e të gjithëve, le të respektojmë kuf.ijtë e shpej.tësisë, edhe pas më shumë se 60 vjet me le.je drejtimi,” thanë zyr.tarët.

Përh.apja e nga.daltë e vak.sinave në Francë ka qenë shk.aku zhg.ën.jimit në gr.upet që aktualisht kanë radhën, kryesisht mbi 75 vj.eç, punonjës të kujdesit shën.de.tësor dhe njerëz me k.ushte ser.ioze shë.ndet.ësore.

TË NGJASHME