E frikshme! Çfarë po ndodh në varreza: 8 gjilpëra të lidhura me pe, kështu po bëhet magji për thirrjen e shpirtrave

by author

Sa’tani.zmi ka krijuar ‘fole’ gjerësisht edhe në Shqipëri, ndërsa ritet e saj janë kthyer në një fenomen shqe tësues. Në vendin tonë janë shënuar 4 vd.ekj.e të mis.tersh.me që dyshohet se nga pas kanë qenë ritet sa.tan.ike. Bëhet fjalë për rastin e vde.kj.es së Evgjeni Baxhos, që u gjet e vd.ek.ur më 18 maj në banesën me qira pranë lagjes “Ali Demi” në Tiranë.

Advertisements

V..dekje të dyshimta kanë qenë edhe ajo e ekonomistit të identifikuar si Gerti S., i cili u gjet i vd.eku.r pak muaj më parë në një zonë të pyllëzuar në periferi të Tiranës. Gjithashtu tr’agje.di për shkak të riteve sa’tan.ike është edhe dhe vde.k.ja e nënë e bijë, Anisa Josifit e cila u mbajt për disa muaj e v..dekur në krevat nga nëna dhe motra, Blerta dhe vd.ek.ja e Zhaneta Josifi e cila u sak.rifi.kua për të sjellë në jetë bijën e saj Anisën.

Advertisements

Sa.tan.izimi nuk ka kursyer edhe kafshët siç ishte rasti i filmuar në një nga brigjet shqiptare, ku në mes të detit dhe në orët e vona të mbrëmjes, një person i veshur me të zeza përpiqet të mby.së një qen si sa.krificë për de.mon.ët. Edhe në va.rrezat e Durrësit janë parë shenja të çuditshme që duken si ma gji. Në një nga va rret janë gjetur 8 gjilpëra të lidhura me pe dhe thuajse të dje.gura.

Për këtë fenomen shq.etësu.es për shoqërinë tonë ka folur eksperti i kri.minalistikës, Ervin Karamuço. Ky i fundit ka kohë që ka ngritur ala rmin e shtimit veprimtarive të këtyre sekteve, ndërsa kohët e fundit sjell në kujtesë tra.gjed.itë e shkaktuara nga sa.tan.izmi duke theksuar se është pikërisht varfëria, pasiguria dhe st.resi që sjell rritjen e tyre.

Ervin Karamuço

Vitin e kaluar kemi humbjen e katër vetave të cilët dyshohet shumë që kanë lidhje me këto rituale, përfshirjen në një rreth personash që kryejnë rituale dhe si pasojë e kësaj këta ose vetësakr.ifikohen duke u bindur të zgjedhin këtë rrugë ose i sak.rifikon vetë grupi. Fluksi i madh i këtyre veprimtarive e shikoj që është shtuar në Shqipëri dhe vazhdon të jetë konsistent dhe kjo mund të na çojë në humbje të jetëve të tjera.

Al armante është dhe fakti se ne ende nuk kemi institucione të përgatitura, ekspertë të përgatitur për këtë fushë, institucione të posaçme që do të merren me këtë, qoftë dhe ad-hoc që ngrihen rast pas rasti në një ngjarje konkrete, po ashtu dhe një bazë ligjore. Njerëzit që besojnë tek këto rite, janë njerëz të dëshpëruar, të shkëputur nga një realitet, me pak shpresë, që duan të besojnë në gjëra të mbinatyrshme për të gjetur zgjidhje të pr .oblemeve të tyre, po ashtu fillojnë të besojnë shumë lehtë dhe u nënshtrohen shumë lehtë këtyre doktrinave dhe në rastet më flagrante humbin jetën.

Grupet sa.tan.ike cilësohen si të pamëshirshëm që nuk të falin dhe nuk të lënë të dalësh nga rrethi i tyre. Një shq.etësim tjetër janë edhe simbolet sa.tan.ike që shpesh i shohim në bizhu, tatto, por që duke ditur që këto shenja/simbole i përkasin sat..anizmit, duhet të evitohen plotësisht sepse kanë një energji të madhe neg.ative. Pas 4 vikt.imave në vendin tonë në një periudhë shumë të shkurtër kohore, grupet e hetimit në vendin tonë duhet të nisin hetimet intensive dhe të ndalojnë sat.anizm.in në Shqipëri që të mos regjistrohen më vd.ek.je të dyshimta dhe të rinjtë/ të rejat, por edhe grupmoshat e tjera të mos bien pre e adhurimit të dj.alli.t dhe rrethit të fri.ksh.ëm të sata..nizmit.

TË NGJASHME