Ekspulsi në zonën Shengen për Shqiptarët, avokatja jep lajmin e mirë: Si të fitoni të drejtën për të udhëtuar

by author

Ndalesat për hyrje në zonën Schengen jepen nga çdo shtet pjesëmarrës në marrëveshjen e Schengenit.

Advertisements

Ndalesat jepen kur thyhen afatet e qëndrimit në këto shtete, shkelja e kufijve në mënyrë të paligjshme ose për vepra të ndryshme penale.

Advertisements

EKSPULSI i dhënë qëndron prezent nëse personat nuk paraqesin kërkesë me anë të avokatëve për të kërkuar që emri i tyre të fshihet nga sistemi,edhe nëse afati i espulsit të dhënë ka përfunduar, në mënyrë që emri juaj të hiqet nga lista e personave të padëshirueshëm të shetit i cili ka vendosur deportimin.

TË NGJASHME