Këto janë 7 përfitimet e mëdha të gazrave, p*rdhës ose çfarëdo që dëshironi t’i quani. Mësojini tani!

by author

Këto janë 7 përfitimet e mëdha të ga zrave, p0rdhës ose çfarëdo që dëshironi t’i quani,,,

Advertisements

1. Ulja e ënjtjes

Advertisements

2. Shumë e mirë për zorrën e trashë lexoji me poshte me teper

Le te jemi te sinqerte. Edhe nëse po rdha nuk do të ishte e mirë për shëndetin tuaj, do të ishte përsëri një lehtësim i madh, siç janë funksionet e tjera sek retuese të t rupit tonë.

Dhe është se mbeturinat nuk bëhen për t’i mbajtur ato në tru pin tonë, por për të lëshuar çakëll sa më shpejt të jetë e mundur.

Mbajtja e gazit mund të na bëjë me humor, të pakëndshëm dhe nerv oz.

He dhja e tyre, në vend të kësaj, çliron pr esion dhe përmirëson gjendjen shpirtërore.

TË NGJASHME