U fut në qeli 24 vjeç dhe doli i pajetë nga aty, si u dënua nga Enver Hoxha për arsye politike Samiu…(HISTORIA E DHIMBSHME)

by author

Hyri në bu rg në moshën 24-vjeçare. Vd iq aty në moshën 67-vjeçare.

Advertisements

Fotoja e parë është bërë pak kohë pas hyrjes në b urg, ndërsa e dyta pak vite para vde kjes.

Advertisements

U dën ua tri herë për arsye politike…

Në asnjë vend të Lindjes komuniste nuk mund të gjesh shembuj të tillë. –

shkruante para pak kohësh në rrjetin e tij social ish-drejtori i Arkivës në Ministrinë e Brendshme, Katriot Dervishi.

Dangëllitë, vijnë më origjinë nga Përmeti, por 300 vjet më parë ata u shpërngulën dhe shkuan në fshatin Menkulas të Devollit.

Një derë e madhe që do të bëhej pre e k omunizmt për gjatë gjithë viteve të di ktaturës.

Që në fillimet e regjimit kom unist e pikërisht më 1944, do të pra ngosej Sami Dangëllia.

Ky njeri ka vuajtur nga dikt atura, mbase më shume se askush tjetër në botë.

TË NGJASHME