E pazakontë! Shqiptari dënohet me një vit burgim dhe 900 euro gjobë pasi pranoi se ka vjedhur dy qura, tri dele dhe 10 pula

by author

Për veprën penale nga dispozitivi i parë i aktakuzës, V.Q. është dënuar me 300 euro gjobë, për veprën penale nga dispozitivi i dytë me 300 euro, si dhe për veprën penale nga dispozitivi i tretë, me 1 vit burgim dhe me 300 euro gjobë.

Advertisements

Ashtu që gjykata të akuzuarit V.Q., e ka dënuar me dënim unik prej një viti burgim dhe 900 euro gjobë. Ndërkaq, palët e dëmtuara në këtë rast, A.G., J.K. dhe B.Q., për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, janë udhëzuar në kontest civil

Advertisements

Ndryshe, Prokuroria Themelore në Pejë, në nëntor të 2016-ës ka ngritur aktakuzë ndaj V.Q., me arsyetimin se ai në prill 2016, në një fshat të Pejës në bashkëveprim me të miturin E.S., me qëllim të përvetësimit te kundërligjshëm për vete, marrin sendin e luajtshëm të personit tjetër dhe atë të dëmtuarit

A.G., në atë mënyrë që pasi që i dëmtuari ishte duke i dërguar bagëtinë për në Stallë, gjatë rrugës ata ia marrin tri dele dhe më pas të njëjtit largohen nga vendi i ngjarjes.

Me këtë, ai akuzohej se në bashkëveprim ka kryer vepër penale “Vjedhja” nga neni 325, paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal.Në dispozitivin e dytë të aktakuzës, thuhet se në maj të 2016-ës, në një fshat të Pejës,

V.Q. me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete, merr sendin e luajtshëm të personit tjetër dhe atë të dëmtuarës J.K., në atë mënyrë që i akuzuari me të arritur në vendin e lartcekur hyn në oborrin e të dëmtuarës dhe hapë kotecin e shpezëve dhe nga aty merr dy qura ne vlerë prej 200 euro, dhe më pas i njëjti largohet nga aty pa u vërejtur nga askush.

Me këtë, ai akuzohej se ka kryer vepër penale, “Vjedhja” nga neni 325, paragrafi 1 të Kodit Penal.Ndërsa, në dispozitivin e tretë të aktit akuzues, thuhet se në maj të 2016-ës, në një fshat të Pejës, i akuzuari V.Q., me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete merr sendin e luajtshëm të personit tjetër, dhe atë të dëmtuarit B.Q., në atë mënyrë që me të arritur në vendin e lartcekur me forcë hapë derën e kotecit të pulave, i cili ishte i mbyllur me dry dhe nga aty merr 10 pula në vlerë rreth 100 euro, dhe më pas largohet nga vendi i ngjarjes pa u vërejtur nga askush

TË NGJASHME