Ky është uji që po shëron thuajse çdo sëmundje dhe gjendet në vendin tonë(Video)

by author

Ky është uji në një fshat të Kosovës

Advertisements

qe po shë ron thuajse çdo sëm undje! (Video)

Advertisements

Fshati Baicë, uji shë rues dhe veça ntitë e tjera

Uji i fshatit Baicë konsiderohet prej shumë njerëzve si ujë shë rues për shumë sëm.undje.

Aty ku fillojnë vargmaIet e Karadakut.

Ai ka treguar edhe se të shumtë janë njerëzit që vijnë edhe prej fshat’rave tjera, për të marrë ujë për shë rimin e sëm.undjeve të ndryshme si: gurët në idhëz

TË NGJASHME