Mamaja shtanget nga mesazhet në telefonin e së bijës 10-vjeçare, vë duart në kokë nga ajo që lexon aty

by author

Nëna e një vajze 10-vj eçare u h a bit pa masë kur zbuloi mesazhet që shkruante e bija me një nga shokët e saj të klasës.

Advertisements

Gru aja, nuk ka preferuar të iden tifikohet por ka treguar se ka gjetur disa mesazhe në telefonin e vajzës së saj të vogëlkur ajo kishte komunikuar me një shokun e saj të klasës, dhe u sh qe tesua pasi djali i kë rko nte që ajo t’i dërgonte foto pa rroba.

Advertisements

Saktësisht në mesazhet që i dërgonte djali i ri i kë rko nte të ishte pak më shumë jo shëse, dhe ti conte fotot p ro vok uese.

Por kur mamaja arriti të zb ulo nte mesazhet e dy të rinjve për biseda me tema “të nx e hta” duke de rguar foto me njeri tjetrin, vajza u pr e k dhe q a u shume.

Mamaja e saj shkruan:

Kisha dijeni për këtë djalë që e kishte shok në shkollë dhe që pëlqeheshin si ad oles hente. Ime b ijë ka një telefon të sajin për të komunikuar me shokët dhe shoqet e veta, por kur ia zb ul ova këto mesazhe ng ela e ha b itur sepse nuk e pr isja kurre nje gje te tille ne kete moshe sepse janë vetëm 10-v jeç. Por mua me sh qe tes on ideja se cfarë mund të p res më shumë prej tyre në të ardhmen e afert?”

Pas nitjes së këtij pr o blemi, prindërit e te dy paleve komunikuan mes tyre për të mbajtur nën kontroll dhe në v ëzhgim fëm ijët nga të dyja anët pasi jane tepë te vegjël dhe gjëra të tilla vetëm eëme mund t`u s jellin.

TË NGJASHME