“Unë isha vetëm 13 vjeç kur mami më martoi në kuzhinë! Pastaj na tha: Shkoni tek dhoma dhe

by author

E veshur me një fustan të lirë dasme që e ëma ia kishte blerë në internet, 13-vje.çarja An gel Mc Ge hee buzëqesh pa dëshirë në kamera.

Advertisements

E vetëm pak çaste më vonë ajo do të mar.tohej me të dashurin e saj, një djalë pothuajse 17-vj.eçar që e njohu në internet, në dhomën e ndenjes së shtëpisë së saj në Ka lifo rni.

Advertisements

Angel është një nga thuajse një milion fëmijët – disa edhe 10 vj.eç – të cilët janë martuar që nga viti 2010.

Ceremonia martesore u zhvillua nga nëna e saj dhe u ndoq nga vëllezërit e motrat, njerku dhe anëtarët e tjerë të familjes. Nena e Ang elit e inku/rajoi ç/iftin që të bëheshin sa më shpejt me fëm ijë.

Ang el ndjeu se ajo nuk kishte zgjidhje tjetër, por për ndjekur këshillën e nënës së saj, por kur burri i saj filloi të sillej dhu nshëm ndaj saj, ajo nuk kishte asnjë ide se ku të drejtohej.

“Jam rritur shumë si një ku.lt – me nënën time si udhëheqës – kjo është mënyra më e mirë për të përshkruar fëm.ijërinë time”, zbulon ajo.

“Nuk shkova në shkollë, nëna ime nuk kishte sugurime kështu që që kurrë nuk shkova te dokt.ori apo den.tisti.

Ne jemi shkolluar në shtëpi – edhe pse kur them shkollë në shtëpi – ajo ishte me të vërtetë e lënë pas dore, sepse kur babai im vd iq kur isha 10 vjeç- nëna nuk më mësoi më.

S’mësova kurrë më shumë se shu.mëzimi. Mësova të lexoja dhe shkruaja nga internet. Ishim shumë të izo luar nga të gjithë të tjerët, nuk kisha askënd pranë që ta pyesja. E kështu që fil/lova të fl/isja me djemtë në for/ume int/erneti kur isha rreth 11 vj.eçe

TË NGJASHME